Notes legals

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que la titular de la pàgina web és la societat GRUPO MGA-NEW PARK, S.L. (d’ara endavant, «MGA»), amb NIF B-64236052 i domicili a 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), carrer Fargaires, 1-3 (Parc Tecnològic del Vallès), i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 38669, foli 1, full B-330858.

Adreça electrònica de contacte: info@mga.es.

Atenció telefònica: +34 93 582 45 55

Propietat intel·lectual

© Copyright 2010 MGA, tots els drets d’explotació reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de MGA.

Es prohibeix la reproducció, la retransmissió, la còpia, la cessió o la difusió, total o parcial, del seu contingut sense l’autorització expressa i per escrit de la titular.

Es prohibeix així mateix:

–       Incloure referències externes als continguts de MGA per mitjà de finestres o frames obviant que aquest contingut s’ha extret del seu lloc web.

–       Difondre imatges o qualsevol altre tipus de contingut del lloc web de MGA en pàgines alienes a la companyia sense disposar de l’autorització expressa d’aquesta.

 

Responsabilitat dels continguts i enllaços

MGA no assumeix cap responsabilitat per les infraccions en què els usuaris puguin incórrer o pels danys i perjudicis que puguin o se’ls pugui causar per la utilització d’aquest web i es reserva el dret d’actualitzar i modificar la informació sense avís previ.

MGA no assumeix cap tipus de responsabilitat pel que fa al contingut, la veracitat i els errors dels enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Política de privacitat (dades de caràcter personal)

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de MGA per utilitzar-les amb finalitats comercials. L’usuari permet que li siguin trameses informacions publicitàries relacionades amb els productes i serveis de MGA. Les dades de l’usuari podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries.

Segons el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals facilitades adreçant-se per escrit a

MGA

Parc Tecnològic del Vallès

Carrer Fargaires, 1-3

08290 Cerdanyola del Vallès

Barcelona-Spain

El sistema de navegació i el software necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, en el curs normal de la seva execució, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Es tracta d’informació que no s’obté per ser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podria, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web així com per controlar-ne el funcionament tècnic correcte, i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable

Les condicions anteriors es regiran per la normativa espanyola.