Les CASCADES són un dels productes més exclusius i característics de la cartera de MGA. La cascada de 6 jugadors modernitzada per a salons de gran afluència és un article de llarga durabilitat i amb unes recaptacions excel·lents.

MGA també és distribuïdor de màquines d’OCI FAMILIAR

Grua E-Claw 600

Planes Dusty

Show Down

Sonic Dash Extreme